ျမန္မာနက္စတိုးမ်ား

  • အမွတ္ (၂၀၅၊ ၂၀၇) အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ ဘုန္းႀကီးလမ္းေထာင့္ ၊ လမ္းမေတာ္ၿမဳိ႕နယ္
  • Myanmar Plaza (HAGL Vietnam Complex) ဒုတိယထပ္ ၊ စက္ေလွကားအနီး
  • လမ္းမေတာ္၊ လသာၿမဳိ႕နယ္မ်ားရိွ ျမန္မာနက္ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ား
  • ျမန္မာနက္စတိုးမ်ားမွာ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၉ နာရီအခ်ိန္ထိ ဖြင့္လွစ္ပါသည္။