ျမန္မာနက္စတိုးတည္ေနရာမ်ား

ရန္ကုန္စတိုးမ်ား

Myanmar Net Store (Ahlone)

ျမန္မာနက္စတိုး (အလုံ)

၂၃၁၊ ငုဝါလမ္း၊ (ဆင္မင္းလမ္းႏွင့္ ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းၾကား) အလုံၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာနက္စတိုး (ဗိုလ္တစ္ေထာင္)

၁၃၆၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ (၄၈လမ္းႏွင့္ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္းၾကား) ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာနက္စတိုး (ေက်ာက္တံတား)

၉၁၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ (အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းေထာင့္) ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာနက္စတိုး (ကမာ႐ြတ္)

၄၁ ၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ေ႐ႊသရဖီရိပ္မြန္ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာနက္စတိုး (ၾကည့္ျမင္တိုင္)

၇၂၊ ဗိုလ္သူရလမ္း (ဗိုလ္သူရလမ္းႏွင့္အုန္းပင္လမ္းေထာင့္) ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာနက္စတိုး (လမ္းမေတာ္)

၂၀၅၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ (ဘုန္းႀကီးလမ္းႏွင့္အေနာ္ရထာလမ္းေထာင့္) လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာနက္စတိုး (မဂၤလာေတာင္ၫႊန႔္ၿမိဳ႕နယ္)

၅၀၂၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ (ေဒၚသိန္းတင္မီးပြိဳင့္အနီး) မဂၤလာေတာင္ၫႊန႔္ၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာနက္စတိုး (ပန္းဘဲတန္း)

၁၄၈၊ ေ႐ႊဘုံသာလမ္း၊ (ေအာက္ဘေလာက္) ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာနက္စတိုး (စမ္းေခ်ာင္း)

၁၃၉၊ ဗားဂရာလမ္း၊ (ရွမ္းလမ္းမွတ္တိုင္အနီး) စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာနက္စတိုး (တာေမြ, ဗညားဒလ)

၄၃၂၊ ဗညားဒလလမ္း၊ (ရွင္ပါဂူ ေဆး႐ုံႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္)၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာနက္စတိုး (တာေမြ)

၁၈၊ သမိန္ဘရမ္းလမ္း၊ (Orange စူပါမားကတ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္)၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာနက္စတိုး (ဗဟန္း)

၉၈၊ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း၊ (မင္းလမ္းမွတ္တိုင္အနီး) ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာနက္စတိုး (သဃၤန္းကြၽန္း)

၆၄ ၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ (ဘဝျမင့္မွတ္တိုင္အနီး)၊ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာနက္စတိုး (ရန္ကင္း, ျမန္မာပလာဇာ)

ျမန္မာပလာဇာ ဒုတိယထပ္၊ (စက္ေလွကားအနီး) ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာနက္စတိုး (ေတာင္ဥကၠလာပ, ရတနာလမ္း)

ရတနာလမ္း၊ (ရတနာလမ္းႏွင့္ မာဃလမ္းေထာင့္) ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာနက္စတိုး (ရန္ကင္း, မိုးေကာင္း)

၁ မိုးေကာင္းလမ္း (မိုးေကာင္းလမ္းႏွင့္ ကံဘဲ့ လမ္းေထာင့္) (၁၃) ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊

ျမန္မာနက္စတိုး (City Mall)

ပထမထပ္၊ စိန႔္ဂြၽန္City Mall (IT Zone) လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာနက္စတိုး (ဘူတာ႐ုံလမ္း)

၃၉(ခ)၊ အင္းစိန္လမ္းမႀကီး (ဘူတာ႐ုံလမ္း ကားမွတ္တိုင္အနီး) လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာနက္စတိုး (ေတာင္ဥကၠလာပ)

၂၂၃(က)၊ ပါရမီလမ္းမႀကီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာနက္စတိုး (ေျမာက္သုဓမာလမ္း)

၃၁၁/က သုဓမာလမ္း (သႏၲာမွတ္တိုင္ အနီး) ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊

ျမန္မာနက္စတိုး (ယုဇနတာဝါ)

အခန္း ၀၀၂၊ ယုဇနတာဝါ (ကမာၻေအး ဘုရားလမ္းႏွင့္ ေ႐ႊဂုံတိုင္လမ္းေထာင့္) ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊

မႏၲေလးစတိုးမ်ား

ျမန္မာနက္စတိုး (ခ်မ္းေအးသာဇံ, ၇၆လမ္း)

၂၂၇၊ ၇၆လမ္း၊ (၂၇ လမ္းႏွင့္၂၈ လမ္းၾကား) ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာနက္စတိုး (ခ်မ္းေအးသာဇံ, ၃၃ လမ္း)

ဘီ ၄၊ ၃၃ လမ္း၊ (၈၁ လမ္းႏွင့္ ၈၂ လမ္းၾကား) ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာနက္စတိုး (မဟာေအာင္ေျမ)

၆၄၃၊ ၃၅လမ္း၊ (၇၇ လမ္းႏွင့္ ၇၈ လမ္းၾကား) မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာနက္စတိုး (မဟာေအာင္ေျမ)

၂/၄၃ (ခ)၊ ပထမထပ္၊ ၆၆လမ္း၊ (၄၀ လမ္းႏွင့္ ၄၁ လမ္းၾကား) မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာနက္စတိုး (ခ်မ္းျမသာစည္)

ဘီ/၃ (၉)၊ မေနာ္ဟရီလမ္း၊ (၆၅ လမ္း ႏွင့္ ၆၆ လမ္း ၾကား) ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္

ျမန္မာနက္စတိုး (The Move)

၇၃ လမ္း (သဇင္လမ္းႏွင့္ ငုေ႐ႊဝါလမ္းၾကား) ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္