အသုံးပြုမှုလမ်းညွှန်

အထူးခြားဆုံး မြန်မာနက်ဝန်ဆောင်မှု

ဝန်ထမ်း ၁၀၀ကျော်မှပိတ်ရက်မရှိ မနက် ၉:၀၀ မှ ည ၇:၃၀ အထိ

၀၉ ၇၆-၅၃၃-၈၄၄၀
               Telenor/Ooredoo Short code 8440