Works With Us

 
  • ကမာၻ႕အဆင့္ နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ကို အမ်ားျပည္သူသံုးစြဲႏိုင္ဖို႕အတြက္ ပံ့ပိုးေပးရာမွာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လိုပါသလား။
  • ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားကို ေလ့လာၿပီး ဆန္းသစ္ဖန္တီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လိုပါသလား။
  • ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီမ်ားမွာ လုပ္ကိုင္လာခဲ့သူေတြနဲ႕ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ၿပီး အေတြ႕အႀကဳံရယူလိုပါသလား။
  • လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ အေျခခ်လုပ္ကိုင္ၿပီး ဘဝအတြက္ ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႕ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွာေဖြခ်င္ပါသလား။
  • လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ႀကဳိးစားအားထုတ္မႈေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားခြင့္ေတြ ရိွတဲ့ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ျမန္မာနက္မွာ ဘဝရဲ႕ မုိးကုပ္စက္ဝိုင္းကို ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ေက်ာ္လြန္ေလွ်ာက္လွမ္းလိုက္ပါ။