ျမန္မာနက္အင္တာနက္အေၾကာင္း

ျမန္မာနက္သည္ ဖုန္းလိုင္းႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ား မလိုအပ္ဘဲ ဝိုင္ဖိုင္အသံုးျပဳႏုိင္သည့္  မိုဘိုင္းဖုန္း ၊ PCs ၊ Laptop မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေငြျဖည့္ကတ္ဝယ္ယူ၍ အသံုးျပဳရေသာ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာကာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္းရိွ လမ္းမေတာ္ ၊ လသာၿမဳိ႕နယ္မ်ား ၊ ျမန္မာပလာဇာႏွင့္ နာမည္ႀကီး ကြန္ဒိုအခ်ဳိ႕၌ ျမန္မာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ 16 Mbps ထိ ရရိွႏုိင္ေသာ ျမန္ႏႈန္းကို 1MB လွ်င္ ၃ က်ပ္ (ပရိုမိုးရွင္း) ႏႈန္းျဖင့္ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာနက္ကြန္ရက္ရိွသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဝိုင္ဖိုင္ကို ဖြင့္ၿပီး "Myanmar Net Info" ကို ခ်ိတ္ဆက္၍ (App ကို ေဒါင္းလုတ္ဆြဲျခင္း Browser သံုးျခင္းမ်ားျဖင့္) အေကာင့္ျပဳလုပ္သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။ ေနအိမ္တြင္း ေနရာတိုင္းတြင္ လိုင္းဆြဲအား ပိုမုိေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ မိသားစု လိုက္ ကိုယ္ပိုင္ကြန္ရက္ျဖင့္ သံုးစြဲျခင္း၊ ရံုးမ်ား၊ ေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္ လူအမ်ားသံုးစြဲျခင္းစသည္တို႕အတြက္ CPE ကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။