Mobile ဖုန္းသုံးသူမ်ား

ျမန္မာနက္ကို အပလီေကးရွင္းနဲ့ လြယ္လြယ္ကူကူသံုး

အဝသံုး အင္တာနက္

လစဥ္သံုး အင္တာနက္

Postpaid Unlimited

 • တစ္အိမ္လံုး အဝသံုး
 • တစ္ရံုးလံုး အဝသံုး
 • စုေပါင္း အဝသံုး

အေသးစိတ္ဖတ္ရႈရန္

ေန႕စဥ္သံုး အင္တာနက္

Prepaid

 • ၃ဝဝ ဖိုးသံုးတစ္ေန႕လံုး
 • Data Packs (လစဥ္သံုး)
 • Speed Packs (လစဥ္သံုး)

အေသးစိတ္ဖတ္ရႈရန္

အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား

Promotion

 • ၂၅% ပိုျမန္ေသာ လက္ေဆာင္ခ်ိန္
 • တပ္ဆင္ေၾကး ၅% ေလ်ာ့ခ်ေပးမႈ

အေသးစိတ္ဖတ္ရႈရန္

ကြန္ရက္ေနရာမ်ား

 

လုပ္ငန္းသံုး အင္တာနက္

 • အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ရည္
 • အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈ
 • အတန္ဆံုးေစ်းႏႈန္း

ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုးနီးပါး တပ္ဆင္ႏိုင္သည္။

အေသးစိတ္ဖတ္ရႈရန္